ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 • Ελεγχος της δανειακής και επενδυτικής σχέσης εταιριών και ιδιωτών με όλες τις τράπεζες
 • Λύσεις για προβληματικές και αντιοικονομικές καταστάσεις δανειοληπτών
 • Διαμεσολάβηση για τραπεζικά θέματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

 • Αιτήση και διαχείριση φακέλων ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Συμβουλές και υποστήριξη αγροτικών επιδοτήσεων
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη φορέων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 • Business Plan εταιριών
 • Πλάνο Βιωσιμότητας εταιριών
 • Κατάρτιση – παρακολούθηση διαφόρων δεικτών προβλέψεων και αποτελεσμάτων

MARKETING ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 • POS με ανταγωνιστικότατες δυνατότητες και παροχές (συνεργασία με POSDATA)
 • Επενδυτικών συμβουλών μεγιστοποίησης οικονομικού οφέλους (συνεργασία με 3Κ IP)
 • Προώθηση πωλήσεων διαφόρων χρηματοοικονομικών και άλλων προιόντων

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Ιδρυτής της εταιρίας είναι ο οικονομολόγος Γεώργιος Βέρροιος Νάνος, πτυχιούχος του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 20ετή προυπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο. Εχοντας εξυπηρετήσει εκαντοντάδες δανειακές υποθέσεις και χιλιάδες επενδυτικές λύσεις, δημιούργησε τη NOVAPLUS Συμβουλευτική το 2012, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρεται το ίδιο υψηλό επίπεδο σχέσεων,σε διάφορα οικονομικά θέματα.

Η νέα ελληνική οικονομική κατάσταση απαιτεί πρόσθετες γνώσεις και δυνατότητες που ξεφευγουν από το έως τώρα παραδοσιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, ευρωπαικά προγράμματα, εναλλακτικές μορφές επενδύσεων, νέα διαχείριση ταμειακών ροών (internet, pos, clouds).

Με πλήθος συνεργατών όπως λογιστές, μηχανικούς, δικηγόρους και περιβαλλοντολόγους, είναι σε θέση να συνεχίσει την υποστήριξη και εξυπηρέτηση όλων των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων.

Επικοινωνηστε μαζι μας!

Ε-mail : info@novaplus.gr
Σταθερό : 210-6898166
Κινητό : 6948003127